Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten.
Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken.

Lao-Tse
Chinees filosoof
(+/- 600 v. Chr.)

primary food

Gevoed en vervuld
Wanneer ik jou de vraag stel ‘Wanneer in je leven voelde jij je het beste?’, geef je me dan een antwoord dat gaat over welke voeding je nuttigde in een bepaalde periode? Waarschijnlijk niet. Hoe zou dit komen? Wat maakt eigenlijk dat we ons gezond en gelukkig voelen? Dat we ons ‘gevoed’ en vervuld voelen?
Welnu, dat komt namelijk niet alleen door het voedsel dat we eten. Het zijn voornamelijk andere factoren in ons dagelijks leven die ons daadwerkelijk voeden en ons geluk bepalen. Warme relaties (partner, kinderen, familie, vrienden), vervullend werk, regelmatig bewegen en spiritueel bewustzijn zijn essentiële vormen van voeding. Als deze Primary Foods voldoende aan bod komen en gebalanceerd zijn, dan overstijgt dit het voedsel dat we eten. Het letterlijke eten en drinken volgt op de tweede plaats, ook wel genoemd: Secondary Food.

Secondary Food
Een misverstand zou natuurlijk zijn als we aan Secondary Food geen aandacht besteden. Kijk maar om je heen en zie wat er aan de hand is in de maatschappij; aan de ene kant grote welvaart, aan de andere kant toenemende gezondheidsproblemen. Veel heeft te maken met het feit dat ons lichaam niet gebouwd is om al het bewerkte en vervuilde voedsel te verwerken. Met onnatuurlijke voeding kan ons natuurlijke lichaam niet overweg, resulterend in allerlei problemen van fysieke en ook geestelijke aard.
Tijd om het tij te keren, toch? Dus stel je maar voor wat jouw lichaam gaat doen wanneer het wel het natuurlijke voedsel krijgt waar jij voor gebouwd bent!

Als gezondheidscoach zal ik je helpen bij het bereiken van je doelen: van eten van het juiste voedsel voor jouw lichaam tot aan het leven van een inspirerend en vervullend leven.

 

brains

groot_in_geZONdheid