Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan
te leven.

Albert Einstein
natuurkundige
(1879 – 1955)

tips

Natuurlijk of onnatuurlijk?
Met onnatuurlijke voeding uit de industrie en met chemische verontreinigingen kan ons natuurlijke lichaam niet overweg. Dit resulteert uiteindelijk in allerlei problemen van lichamelijke en ook geestelijke aard.
Tijd om het tij te keren, toch? Dus stel je maar voor wat jouw lichaam gaat doen wanneer het wel het natuurlijke voedsel krijgt waar jij voor gebouwd bent!

brains

groot_in_geZONdheid